ថ្ងៃនេះគឺពេលចុងក្រោយសម្រាប់ ៤ក្រុមចុងក្រោយប្រកួត យកតំណែងចូលទៅការប្រកួត MSC ២០២២។ តើក្រុមមួយណាដែលនឹងលាអ្នកទាំងអស់គ្នា? តើក្រុមមួយណាដែលអាចរក្សាកៅអីរបស់ពួកគេទៅវគ្គបន្ទាប់បាន? សូមកុំភ្លេចតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើង ហើយតាមដានថាក្រុមណាដែលអាចឈានជើងចូលទៅក្នុងវគ្គចុងក្រោយបាន!

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម MLBB Esports សូមចូលទៅកាន់៖

Tagged in: