Lalabanan ng FCON ang RSG-SG ngayon, at ang natalong koponan ay pauuwiin at tatapusin ang kanilang paglalakbay sa 2022 MSC. Samantala, maglalaban sina TDK at RRQ sa unang puwesto ng final four. Sino ang makakapasok sa susunod na round? Manatiling nakatutok!

Para sa higit pang impormasyon ng MLBB Esports, mangyaring bisitahin ang:

code